Filtermateriaal wordt gebruikt in aquarium filters. Filtermateriaal zorgt voor een volledige filtratie van het water. Er zijn 3 fases van filtering waarvoor filtermedia beschikbaar zijn:

  • Mechanisch filtratie waarbij gebruik wordt gemaakt van filterwatten en filtersponzen. Deze worden boven in het filter geplaatst van grof naar fijn
  • Biologische filtratie zorgt voor het zo goed mogelijk vast houden van de goede bactieriën. Denk hierbij aan filtermaterialen zoals ceramic rings, bioballen of poreus gesteente.
  • Chemische filtratie met specifieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld verwijderen van medicijnresten (actieve kool) of het verwijderen van ammoniak (zeoliet)