CO2 AquariumCO2 is een belangrijk onderdeel voor de plantengroei. Aquariumplanten nemen overdag CO2 en voeding op en zetten dit om naar voedingsstoffen om te groeien, en zuurstof. In aquaria is zonder toevoeging van CO2 vaak een tekort aan CO2 aanwezig waardoor planten onvoldoende voedingsstoffen kunnen opnemen. Dit heeft tot gevolg dat algen de kans krijgen om deze beschikbare voedingsstoffen op te nemen waardoor deze de overhand krijgen.
 
Voor de moeilijkere aquariumplanten is toevoegen van CO2 zeer aanbevelenswaardig. Voor de wat simpelere aquariumplanten is CO2 ook belangrijk maar u kunt er voor kiezen om voor deze planten een speciale plantenvoeding te nemen die de plantengroei stimuleert en de algengroei remt.